ဆီးျဖဴသီး ႏွင့္ ငါးရံ႕ စားယုံျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါၿပီ

ဆီးျဖဴသီး (၁၀) လုံးႏွင့္ ငါးရံ႕ (၁၀) က်ပ္သား စားယုံျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါၿပီ…. တစ္ပတ္( ၁)ႀကိမ္ (၃)ႀကိမ္စားၿပီးပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အေျခေနကို ျပန္လည္စမ္းသပ္ရန္ (၆)လခြဲ စြဲစားပါက အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ဖတ္ရႈရသျဖင့္ …