မိမိ ၏ ခ န္ဓာ ကိုယ် ပေါ်တွင် ထိ ခိုက်ရှ နာ ဖြစ်လို့ အ မာ ရွတ်ထင် ပါ က သ နပ်ခါး သွေး သော ကျောက်ပြင် ပေါ် တွင် ကွမ်း သီး အ လုံး ကို သ