တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ သူမရဲ႕အသက္ 30အရြယ္ ၊ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးဘဲ Single ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ သမီးျဖစ္သူကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္ ။ Wang အမည္႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕သမီးကို သံေခ်ာင္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္႐ိုက္ႏွက္ပစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သမီးျဖစ္သူဟာေသြးထြက္သံယိုျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္ …။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သမီးျဖစ္သူဟာ အသက္30အရြယ္သို႔ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့လည္း အိမ္ေထာင္မျပဳေသးတဲ့အျပင္ သူမရဲ႕အရင္အလုပ္ကလည္း လစာလံုလံုေလာက္ေလာက္ရ႐ွိျခင္းမ်ိဳးမ႐ွိေသာေၾကာင့္ Wang