★ တမန်တော်မြတ်သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံ၌ အမျိူ းသမီး သုံးဦးနှင့်နေကာဟ် ပြုတော်မူမည်။ ၁။ဟဇရာသ် အီစာ(အ)၏ မိခင် မရ်ယမ် သခင်မ ၂။ဖိရ်အာန် ၏ ဇနီး အာစီယာဟ် သခင်မ ၃။တမန်တော်မူစာ၏ အမတော် ကွလ်ဆွမ် သခင်မ ★ တမန်တော်၏ ဓားရှည်ကို ဇူလ်ဖိကာရ်ဟုခေါ်သည်။ ဟဇရာသ်အလီသခင်အားချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ★ တမန်တော်မြတ်သည်ရေချိုးရာတွင်