စူပါမြန္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၃ ရက္အတြင္း သဘာဝေဘးမ်ားအား သတိျပဳရန္ လိုအပ္ဟု နကၡတ္ သိပၸံ ပညာရွင္ ေျပာ

လမ်က္ႏွာျပင္အား ကမာၻမွ အနီးဆုံး ျမင္ေတြ႕ရမည့္ စူပါမြန္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၃ ရက္အတြင္း သဘာဝေဘး မ်ားအား သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နကၡတ္ သိပၸံ ပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကိုက ဆင္ဟြာသို႔ယေန႔ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္(တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔)တြင္ …