၁။ (နေရာ….المکان)  يومئد تحدث اخبارهابان ربك اوحالها…(زلزال)  ထိုနေ့၌ မြေပထဝီသည် မိမိကျောပြင်ထက်ရှိခဲ့ချိန်က ပြုလုပ်ခဲ့သည် ကိစ္စရပ်များအားလုံးအား တင်ပြလိမ့်မည်။ (Allah ရှင်၏အမိန့်ဖြင့် မြေပထဝီသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဗနိဒဟ်၏ဆန့်ကျင်ဘက် အရှင့်ရှေ့တော်မှောက်၌ ဘယ်နေရာ၌ဘာလုပ်ခဲ့သည်ကို ထွက်ဆိုလိမ့်မည်။) ၂။(အချိန်….الزمان)  ينادي كل يوم،انا يوم الجديدوانافي ماتعمل