ဟာဖိဇ် အိဗ်နု ကိုင်ယိမ်(ရဟ်)သခင်က အသျှင်မြတ်အား ဇိကိရ် လုပ် သတိရ တသသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် အချက်ပေါင်း(100)ထက်မ ကသည့် ကောင်းခြင်းများ ရရှိပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မကောင်းခြင်းများမှလည်း ကင်းကွာမှုရရှိပေလိမ့်မည်ဟု ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဇိကိရ်လုပ်သူတစ်ဦး ရရှိခံစားရမည့်အချက်များမှာ——- (1) ဇိကိရ်သည် အသျှင်မြတ်၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု ရရှိစေသည့် အကြောင်းခံများအနက်မှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (2)ဇိကိရ် လုပ်ခြင်းဖြင့်