●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬● တစ္ခါကအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္က ဆယ္ထပ္တုိက္ အေပၚမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္။ အလုပ္သမားကေတာ့ေအာက္ဆုံးမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္။အင္ဂ်င္နီယာကသူလုိအပ္တာရွိ႕ေတာ့ ေအာက္ဆုံးက အလုပ္သမားကုိ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအာ္ေခၚတယ္။ဒါေပမယ့္အလုပ္ သမားဟာ သူအလုပ္သူ နစ္မြမ္းေနတယ္။ ေခၚမျကား ေအာ္မျကားေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာက အိတ္ကပ္ထဲက ေဒၚလာ၁၀တန္ကုိထုပ္ျပီးျပစ္ခ်လုိက္တယ္။ အလုပ္သမားက အေပၚကုိမျကည့္ပဲ ေဒၚလာ၁၀တန္ကုိသာေကာက္ျပီး ထည့္ထားလုိ္က္တယ္။ သူအလုပ္သူဆက္လုပ္ေနတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သူဟာ ေနာက္တစ္ျကိမ္အိတ္ထဲကေဒၚလာ၅၀ကုိထုပ္ျပီး