ဘုရင္ႏွင့္သူေတာ္စင္ —– တစ္ညမွာ ဘာေဒရွာမိုရားဒ္ဆိုတဲ႔ဘုရင္က အေၾကာင္းမဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အတြင္းဝန္ကို ေခၚၿပီး ရုပ္ဖ်က္ကာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ေလ႔လာဖို႔ ထြက္လာတယ္ တေနရာေရာက္ေတာ့ လူတေယာက္ လမ္းေဘးမွာ လဲေနတာ ေတြ႔တယ္။ သူ႔ကို သြားလႈပ္ၾကည့္ေတာ့ ေသေနျပီ။ ေဘးနားတဝိုက္ကို ၾကည့္ေတာ့ လူေတြက သြားလာေနၾကတယ္,,လွည့္ေတာင္ မၾကည့္ၾကဘူး,, ဘုရင္က အသံၿပဳၿပီးေခၚေတာ့