-သင့္လက္တြဲေဖာ္က သင့္ကို ဖဂ်္ရ္နမာဇ္အတြက္ ႏွိုးတာကို အခ်စ္လို႔ေခၚတယ္ ။ -သင့္ကိုသင့္လက္တြဲေဖာ္က ဖန္ဆင္းရွင္ကိုမေမ့ေအာင္ သတိေပးတတ္တာကို အခ်စ္လို႔ေခၚတယ္ ။ -အမ်ိဳးသားကတေနကုန္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာ္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ သူ႔ဇနီးကို ကူညီတာကို အခ်စ္လို႔ေခၚတယ္ ။ -ခင္ပြန္းအတြက္ လဖက္ရည္ေဖ်ာ္ၿပီး ဇနီးသည္က ျမည္းၾကည့္တာကိုအခ်စ္လို႔ေခၚတယ္ ။ -ေကာင္မေလးငယ္ငယ္ေလးက သူ႔အားေလးနဲ႔ သူ႔အေဖကို နွိပ္ေပးတာကို အခ်စ္လို႔ေခၚတယ္