တစ္​ကမၻာလံုးကို အင္​တာနက္​အခမ့ဲ လႊင္​့​ေပးမ့ဲ Elon Mask (SpaceX)

Elon Musk ဆိုတာဘယ္သူလဲ။ Elon Reeve Musk သည္ေတာင္အာဖရိကမွေမြးဖြားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ ဦး ျဖစ္ၿပီး X.com ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး (ေနာက္ပိုင္းတြင္ PayPal ျဖစ္လာသည္)၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ SpaceX ႏွင့္ …