“ဂြၽမၼာ​ေန႔အစြရ္​နမားဇ္​အျပ​ီး အာယာသြလ္​ကြရ္​စီ”

အာယာသြလ္​ကြရ္​စီဖတ္​ရြတ္​သူသည္​ အလႅာဟ္​႐ွင္​ျမတ္​၏ ဘုန္​း​ေတာ္​ အာဏာစက္​ အက်ိဳး ၂၀ ခ်က္​ရ႐ွိ​ေပမည္​ ☛အၾကင္​သူသည္​ အာယာသြလ္​ကြရ္​စီကို ဖတ္​ရြတ္​ခဲ့ပါမူ အံ့မခန္​းသည္​့ အက်ိဳးစဝါးဗ္​ ၁၈ခ်က္​ ရ႐ွိ​ေပမည္​ ☛၁ ဖရက္​ဇ္​နမားဇ္​ၿပီးတိုင္​း အျမဲဖတ္​လ်င္​ ကဗရ္​အဇားဗ္​မ်ားမွ လြတ္​ၿငိမ္​း​ေပမည္​ ☛၂ …