လူနာ၏ စကရသ္ (ဝါ) ေနာက္ဆံုးအေျခေနတြင္ ——-

ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကိုဖတ္ျပီးမွတ္ထားပါ ေနာက္လူမ်ားသိသြာရေလေအာင္ share ျပီး စဝါဗ္ ရယူလိုက္ပါ။ ======================================= မိမိတို႔အိမ္တြင္ လူနာတစ္ဦး ေသအံ႔ဆဲဆဲ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိလာပါက ၄င္းလူနာကို ေျမာက္ဘက္သို႔ ေခါင္းရင္း ေတာင္ဘက္သို႔ ေျခရင္ထားျပီး လွဲေစပါ။ လူနာ၏ မ်က္နာကို …