အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြယ္ကူစြာ နမာဇ္ဖတ္နည္း

-အမ်ိဳးသမီးေတြ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ နမာဇ္ ဖတ္တ့ဲ နည္းကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ နမာဇ္ ဖတ္တ့ဲနည္း ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျပီး ကိုယ္ဖတ္တဲ႔ နမာဇ္ ကို စစ္ျကည့္ပါ ။ ေရးျပထားတ့ဲ နည္းအတိုင္း ေသေသခ်ာခ်ာ …