မႏၲေလးတိုင္း ပဲခူးတိုင္း  စစ္ကိုင္းတိုင္း မိဘျပည္သူမ်ား ငလ်င္စာရင္းမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္ ( ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ငလ်င္မ်ားလွုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို VOA သတင္းဌာနမွ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ မွ ေမးျမန္းအင္တာဗ်ဴးထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာ ဦးသိန္း ေျဖၾကားထားပါတယ္။) (ရွယ္ေပးပါ) အမ်ားျပည္သူမ်ား သိေစဖို့ ငလ်င္ဒဏ္ သတင္းကို မၽွေဝလိုက္ပါတယ္။  ပထမဦးစြာအေနနဲ႔