မင္းလွ တိုင္တရာ ဗလီ အေၾကာင္း

မင္းလွ ေရာက္ေတာ့ ရံုုးလမ္းအတုုိင္း မဟာသတိပ႒ာန္ ေက်ာင္းကိုု သြားတဲ့အခါ လမ္းဘယ္ ဘက္မွာ ဗလီတစ္ခုုေတြ႕တယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းသတိထားမိတာက ဗလီမ်က္ႏွာစာက ပန္းေတာ့ လက္ ရာေတြက ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးတဲ့ ဗလီေတြနဲ႕မတူတဲ့အခ်က္ပဲ။ အခုုေတြ႕ရတဲ့ ဗလီရဲ့ သက္တမ္းကလည္း ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ျပီ၊ …