ETNAM အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ သုေတသီမ်ားက ခုတပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမပုံမ်ားအရ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ ဝီဂါမြတ္စလင္မ္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အယူဝါဒသြတ္သြင္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၆၅ ခု၏ေျမပုံမ်ားပါဝင္သည္။ အနည္းဆုံး ေနရာ ၇၂ ခုမွာ ယခင္ကသိရွိမထားေသာ စခန္းမ်ားျဖစ္ျပီး တရုတ္က လူေပါင္း ၃ သန္းခန့္အထိ ထိန္းသိမ္းထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ETNAM လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ ဥကၠဌမွ