၁ ။ ဖန္ဆင္း႐ွင္ အလႅာဟ္ ( سبحانه وتعالى ) ၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဖီဆန္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္လ်က္ေနပါ။ ၂ ။ အလႅာဟ္ ( سبحانه وتعالى ) ၏ ခ်စ္စိတ္မ်ား စိတ္ႏွလုံးသားအတြင္းဝယ္ စိမ့္ဝင္လႊမ္းမိုးသြားေလေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္လ်က္ရိွေနပါ။ ၃ ။ အလႅာဟ္