ဟဂ်ဗ္ဝတ္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီး​ေလယာဥ္မႈး (3) ဦး

ခရီးသည္ေပါင္း 300 ဦးအား ေဘးအနၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းေစၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏိုင္ငံ ဂ်စ္ဒါၿမိဳ႕ေလဆိပ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာပ်ံသန္းဆင္းသက္လာခဲ့တဲ့ A-787 ဘ႐ူႏိုင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ဟဂ်ဗ္ဝတ္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီး​ေလယာဥ္မႈး (3) ဦးပါ။ #Masha_Allah //// Htike Htwe @ …