အီမာန္ဆုိတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ နိအ္မသ္ ….

New york ျမဳိ ့ႀကီးရဲ႕ ဟုိတယ္တခုမွာ တည္ေတာ့ ့ဟုိတယ္အေပၚတက္ဖုိ႔ ဓာတ္ေလွခါးထဲအေရာက္…… တံခါးပိတ္ခါနီးေလးကုိ အေရွ႕ကေန လူငယ္ေလးတေယာက္ေျပးလာတာေတြ႔ေတာ့။ အေဝးကလွမ္းၾကည့္တာနဲ႔ သတိထားမိတာတခုကေတာ့ ေျပးလာတဲ့ လူငယ္ေလးက India ႏုိင္ငံသားပဲလုိ႔ခန္႔မွန္းထားလုိ႔ရေပမယ့္…… အနားေရာက္ေတာ့မွ ေသျခာၾကည့္မိေတာ့။ အနားေရာက္လာ …