Category: Book

“ဇုလ္ဟဂ္်လ” ပထမဆယ္ရက္အားအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ရမည့္ အမလ္

“ဇုလ္ဟဂ္်လ” ပထမဆယ္ရက္အားအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ရမည့္ အမလ္ “ဇုလ္ဟဂ္်လ” ပထမဆယ္ရက္အားအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာမြဖ္သီသကီး (အြစ္မာနီး)မွ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမ်ားၫႊန္ၾကားျပသထားပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနရသူမ်ား ၎အိမ္မႈကိစၥမ်ားေၾကာင့္အိဗာဒသ္အတြက္သီးသန္႔အခ်ိန္မထုတ္ႏိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားျပဳက်င့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ “ဇုလ္ဟဂ္်လ”၏ ပထမဆယ္ရက္အားအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ၁။ တတိယကလိမဟ္အား တက္ႏိုင္သေလာက္ဖတ္ပါ။ (သြားလာရင္းပင္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္)/ ၂။ တေန႔ကိုအနည္းဆုံး ၁၀မိနစ္၁၅မိနစ္ ကုရ္အာန္ေသလာဝသ္လုပ္ပါ/ ၃။ မဂ္ရိဗ္နမားဇ္ (၇) ရကအသ္ဖတ္ၿပီး နဖိလ္ (၂) ရကအသ္အား
Read More

ဆယ္ခုေသာအရာသည္အရာဆယ္ခုကိုတားျမစ္သည္

ဆယ္ခုေသာအရာသည္အရာဆယ္ခုကိုတားျမစ္သည္ (၁)#စူရာဟ္ဖာသိဟဟ္ သည္ အလႅာဟ္ဟုအသွ်င္ျမတ္၏အမ်က္ေတာ္ကို တားျမစ္သည္/ (၂)#စူရာဟ္ယာစီးန္ သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ေရဆာေလာင္မူ႔ကို တားျမစ္သည္/ (၃)#စူရဟ္ဒုခါန္း သည္ကိယာမသ္ေန႔၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားကို တားျမစ္သည္/ (၄)#စူရဟ္ဝါကိအဟ္ သည္ ငတ္မြတ္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။ (၅)#စူရဟ္မုလ္က္ သည္ ကဗရ္၏အဇားဗ္ကို တားျမစ္သည္/ (၆)#စူရဟ္ေကာင္စရ္ သည္ရန္သူတို႔၏ျပသနာ ျပဳျခင္းကို တားျမစ္သည္/ (၇)#စူရဟ္ကာဖိ႐ူးန္ သည္အသက္ထြက္ကာနီး အသက္ငင္ခ်ိန္တြင္’ကုဖ္ရ္’ မွ
Read More

ကဇြာျဖည္​့ရန္​ လြယ္​ကူ​ေသာ နည္​းလမ္​းမ်ား

ကဇြာျဖည္​့ရန္​ လြယ္​ကူ​ေသာ နည္​းလမ္​းမ်ား တစ္​​ေန႔တာ နမာဇ္​မ်ားတြင္​ ဖရပ္​ဇ္​အားလုံးႏွင္​့ ဝါဂ်စ္​ဗ္​နမာဇ္​၏ အ​ေရအတြက္​သည္​ ရကအသ္​(၂၀)ျဖစ္​သည္​။ ဖဂ်ရ္​ (၂) ရကအသ္​၊ ဇြဟ္​ရ္​ (၄) ရကအသ္​၊ အဆြရ္​(၄) ရကအသ္​၊ မဂ္​ရိဗ္​ (၃) ရကအသ္​၊ အိီရွာ(၄)ရကအသ္ ​ႏွင္​့ ဝိသ္​ရ္​ (၃) ရကအသ္​ အားလုံး​ေပါင္​း ရကအသ္​ (၂၀)
Read More

ဤကလီမာဟ္ေတာ္၏ အက်ိဴးထူး ၇ခ်က္

ဤကလီမာဟ္ေတာ္၏ အက်ိဴး ၇ခ်က္ အၾကင္သူဟာ အထီးက်န္မူႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔စရာေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနခ်ိန္သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နံနက္နဲ႔ ညေန ညတို႔တြင္ ၁၀ႀကိမ္မ် ဖတ္ရြတ္ပါက တမန္ေတာ္ အီစၥမိုင္း (A.S)၏ သားေတာ္ရ႐ွိတဲ့ စဝါးဗ္ကို ရ႐ွိေပမည္။ မည္သူမဆို နံနက္ ႏွင့္ညတြင္ ၁၀ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ပါကႀကီးမားတဲ့ ေကာင္းခ်ီးရဟ္မသ္ ၁၀ခုရ႐ွိမည္။ ျပစ္မူဂိုနာဟ္ ၁၀ခု ဖယ္႐ွားျခင္းခံရမည္။
Read More

ဤဒိုအာ၏ အက်ိုးေက်းဇူး

ဤဒိုအာ၏ အက်ိုးေက်းဇူး နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္သူသည္ ေန႔စဥ္ေအာက္ပါဒိုအာကိုအႀကိမ္(၇၀၀)ဖတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ထိုသူသည္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈ့ မွ ခိုလႈံမႈ့ ရ႐ွိမည္။ စိုးထိတ္အထီးက်န္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မူရ႐ွိမည္။ စည္းစိမ္ဥစၥာခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ထိုသူအတြက္ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏တံခါးမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္းခံရမည္။ (ကန္ဇြလ္အမလ္က်မ္း။ဟဒီးစ္အမွတ္-၅၀၅၅). နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္သူသည္ ေန႔စဥ္ေအာက္ပါဒိုအာကိုအႀကိမ္(၇၀၀)ဖတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ထိုသူသည္ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈ့ မွ ခိုလႈံမႈ့ ရ႐ွိမည္။ စိုးထိတ္အထီးက်န္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မူရ႐ွိမည္။ စည္းစိမ္ဥစၥာခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ထိုသူအတြက္ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏တံခါးမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္းခံရမည္။ (ကန္ဇြလ္အမလ္က်မ္း။ဟဒီးစ္အမွတ္-၅၀၅၅).
Read More

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္ပုဒ္

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္ပုဒ္ တစ္ရက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلىالله عليه ﻭﺳﻠﻢ) နဗဝီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၌ရွိေနစဥ္ လုလင္ပ်ိဳတစ္ဦးငိုလ်က္တံခါးဝသို့ေရာက္ရွိလာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلىالله عليه وسلم)ကအက်ိဳးအေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၎ႏွင့္၎၏ဖခင္တို့ခရီးထြက္လာရင္းဖခင္ႀကီးမွာလမ္း၌အလႅာဟ့္အမိန္ေတာ္ခံယူသြားပါသည္။ ေရခ်ိဳးရန္ ဂ်နာဇာဟ္ႏွင့္ ဒဖန္ျပဳေပးရန္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွမရွိပါဟု ေလၽွာက္ထားရာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ဟဇရသ္အဗူဗကရ္(ရေသြ႕)ႏွင့္ဟဇရသ္အုမရ္(ရေသြ႕)သခင္ႀကီးႏွစ္ပါးအားေစလႊတ္လိုက္သည္။ ထိုေနရာအေရာက္တြင္မည္းနက္ေနေသာ ဝက္ႀကီးတစ္ေကာင္ကိုျမင္ရ၍ဆြဟာဗာႀကီးႏွစ္ပါးမွာ အလြန္ထိတ္လန္႔ကာတမန္ေတာ္ႀကီးထံသို့ျပန္၍ေလၽွာက္တင္ေလသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ တမန္ေတာ္ႀကီးကိုယ္ေတာ္တိုင္လိုက္သြားၿပီး ဒိုအာေတာင္းခံေပးရာနဂိုပုံစံအတိုင္းျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ေရခ်ိဳး ဂ်နာဇာဟ္ဖတ္ေပးၿပီးဒဖန္ခါနီး၌ မိုင္ယာဒ္မွာဝက္အမည္းႀကီးျပန္ျဖစ္သြားေလသည္။ အဲ့ဒီအခါမွာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلىالله عليه
Read More

ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ိုးေက်းဇူး

ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ိုးေက်းဇူး ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္႐ိုဇီရိကၡာႂကြယ္ဝေစသည္။ စကၡဳအာ႐ံုလင္းဝင္းေစသည္။ ေလငန္းေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အာခိရသ္တမလြန္ခရီးအတြက္လြယ္ကူေစသည္။ ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္႐ိုဇီရိကၡာႂကြယ္ဝေစသည္။ စကၡဳအာ႐ံုလင္းဝင္းေစသည္။ ေလငန္းေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အာခိရသ္တမလြန္ခရီးအတြက္လြယ္ကူေစသည္။ ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္႐ိုဇီရိကၡာႂကြယ္ဝေစသည္။ စကၡဳအာ႐ံုလင္းဝင္းေစသည္။ ေလငန္းေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အာခိရသ္တမလြန္ခရီးအတြက္လြယ္ကူေစသည္။ ညအိပ္ယာမ၀င္မီ စူရဟ္ကဒရ္(7)ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္႐ိုဇီရိကၡာႂကြယ္ဝေစသည္။ စကၡဳအာ႐ံုလင္းဝင္းေစသည္။ ေလငန္းေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အာခိရသ္တမလြန္ခရီးအတြက္လြယ္ကူေစသည္။ Credit, ညအိပ်ယာမဝင်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး ညအိပ်ယာမဝင်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုဇီရိက္ခာကြွယ်ဝစေသည်။ စက္ခုအာရုံလင်းဝင်းစေသည်။ လေငန်းရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။အာခိရသ်တမလွန်ခရီးအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ညအိပ်ယာမဝင်မီ
Read More

အမ်ိုးသားႏွင့္ အမ်ိုးသမီး၏ ” နမာဇ္”ဖတ္ပံုကြဲလြဲျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား

အမ်ိုးသားႏွင့္ အမ်ိုးသမီး၏ ” နမာဇ္”ဖတ္ပံု ဖတ္နည္း၌ ကြဲလြဲျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား ၁ ။ “တက့္ဗီေရ တဟ္ရီမဟ္ ” အလႅာဟု အက့္ဗရ္ ဆိုေသာအခ်ိန္ အမ်ိုးသားမ်ားသည္ ဝတ္ရံု ျခံဳထည္ စသည္တို့မွ လကၠို အျပင္ထုတ္၍ နားအထိလကၠို ေျမွာက္ရမည္။ အမ်ိုးသမီးမ်ားသည္ အေျခအေနတိုင္းတြင္ လက္ကိုျခုံပဝါအတြင္းမွ မထုတ္ဘဲ ပခံုးအထိ
Read More

နမားဇ္(၅)ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ဝတ္ျပဳသူရရွိမည့္ ဂုဏ္သိကၡာ (၉)မ်ိဳး

နမားဇ္(၅)ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ဝတ္ျပဳသူရရွိမည့္ ဂုဏ္သိကၡာ (၉)မ်ိဳး နမားဇ္ငါးႀကိမ္ကို အခ်ိန္မွန္မွန္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ (၉)မ်ဳိးေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္။၎တို႔မွာ ၁။ နမာဇ္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂။ ၎၏ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေနေစလိမ့္မည္။ ၃။ ဖရိွစ္႐ွ္သာမ်ား၏ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ့ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၄။ ထိုသူ၏ ေနအိမ္၌ ဗရ္ကသ္ မဂၤလာမ်ား
Read More

မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္

မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္ အသင္၏ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ဦးအနက္မွတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း အသင္၏ ေရွ့ေမွာက္တြင္ အသက္အရြယ္ျကီးရင့္ျခင္းသို့ေရာက္လတ္ေသာ္ အသင္သည္မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္ ျပီးေနာက္ ဆူပူေငါက္ငမ္းျခင္းလည္းမျပဳေလႏွင့္။ ၄င္းမိဘျဖစ္သူတို့အား အလြန္မြန္ျမတ္ခ်ိဳသာေသာ စကားကိုသာေျပာဆိုပါေလ။ (ကုရ္အာန္)စူရဟ္အစ္ရားအ္ အိုAllahအရွင္ျမတ္ က်ြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္ မြတ္စလင္မ္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး၏ မိဘမ်ားကို ေလာကဒြႏၷယာတြင္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာထားေတာ္မူပါ။ အာေခရသ္တြင္လည္းး ဂ်ႏၷသြလ္ ဖြင္ရ္ေဒါင္စ္ ကိုခ်ီးျမင့္ေတာ္မူပါ။
Read More