Category: Book

ဇကာသ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား……

ဇကာသ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား…… ဇကာသ္္ ဇကာသ္ ဟူသည္ မိမိတြင္ရွိေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွရွရီအသ္တရားေတာ္က သတ္မွတ္ ထားေသာအစိတ္အပုိင္းကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ပညာတ္ေတာ္အတုိင္း ဆင္းရဲသား မ်ားအားအပုိင္ေပးအပ္လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ႏွင့္ရိုဇာသည္ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာအိဗါဒသ္ျဖစ္ၿပီး ဇကာသ္သည္ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ သည္။ဇကာသ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္( ၂း၂၇၇၊ ၆း၁၄၁၊ ၉း၅၊ ၄၁း၇၊ ၇၀း၂၄-၂၅၊ ၇၃း၂၀၊၉၈း၅) တြင္လာရွိပါသည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းသည္အစၥလာမ္မ႑ိဳင္ႀကီး၅ခုတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီးနိဆာဗ္ ရွိသူတို႔အဖို႔ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္
Read More

သုံးမိနစ္အတြင္းမွာ သုံးနာရီရဲ႕အိပ္စက္ျခင္း…….

သုံးမိနစ္အတြင္းမွာ သုံးနာရီရဲ႕အိပ္စက္ျခင္း…… ဟဇရသ္မုရ္ရွိဒ္ အာလမ္ (ရဟ)သခင္ကအမိန္႕ရွိသည္မွာ တစ္ျကိမ္ေသာအခါမွာက်ြနု္ပ္ဟာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနရင္းအလြန္ပဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတယ္။ မဂ္ရိဗ္နမာဇ္အခ်ိန္ကလည္းနီးကပ္လာျပီ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မူႈေျကာင့္ က်ြနု္ပ္ဟာမတတ္စြမ္းနူိင္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ြနု္ပ္က မိမိရဲ႕အေဖာ္ေတြကုိေျပာတယ္။အသင္တုိ့အားလုံး ဒီကေန သြားလုိက္ပါ။ အေဖာ္ေတြက ျပန္ေျပာတယ္။ ဟဇရသ္။ နမာဇ္ဖတ္ဖုိ့ 10မိနစ္/15မိနစ္ပဲလုိေတာ့တယ္။ နမာဇ္ျပီးမွ အိပ္ပါ က်ြနု္ပ္ကျပန္ေျပာသည္မွာအသင္တုိ့သြားလုိက္ပါ အားလုံးကုိအခန္းအျပင္ကုိ ထြက္ခုိင္းလုိက္ျပီး တံခါးပိတ္လုိက္တယ္။ျပီးေနာက္အိပ္ယာေပၚလာ၍အိပ္လုိက္တယ္။ က်ြန္ေတာ္အိပ္ရင္းအိပ္ရင္းနဲ႕အိပ္ေရးဝသြားတယ္။
Read More

“ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ ရဟီးမ္” ဖတ္ရြတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး…..

“ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ ရဟီးမ္” ဖတ္ရြတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး….. မည္သူမဆို ေျဖရွင္း၍ မရေသာ အခက္အခဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ရွိေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ဝိုသြဴေရ သန္႔စင္၍ (‎بسم الله الرحمن الرحيم) ‎”ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ ရဟီးမ္” ကို (၇၈၆)ႀကိမ္ (၇)ရက္တိုင္တိုင္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလၽွင္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အခက္အခဲ အားလံုး
Read More

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တာဝန္ယူသူငါးဦး…….

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တာဝန္ယူသူငါးဦး……. ငါးဦးေသာသူဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ရဲ႕ တာဝန္ယူမႈထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။ ဟဇရသ္မုအာဇ္ဗင္န္ဂ်ဗလ္သခင္တင္ျပတယ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သခင္ အမိန္႔ရွိတာကုိ ကြ်ႏု္ပ္ၾကားခဲ႕ပါတယ္။ (၁)အၾကင္သူဟာ အလႅာဟ့္လမ္းမွာထြက္ေနတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၂)အၾကင္သူဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နားမက်န္းျဖစ္ေနတာကုိ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈဖုိ႔သြားတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာလဲ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၃)အၾကင္သူဟာ မနက္(သုိ႔)ညေနကုိဗလီသြားတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာလဲ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၄)အျကင္သူဟာ အကူအညီေပးဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ထံကုိသြားတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာလဲ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၅)တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့
Read More

ဆူးေလကုန္းရြာက ဘြဲ႔စနသ္ေပးအခမ္းနား……

ဆူးေလကုန္းရြာက ဘြဲ႔စနသ္ေပးအခမ္းနား…… ေက်ာက္ဆည္ျမို့နယ္ ဆူးေလကုန္းရြာက မအာေရဖုလ္အိုလူးမ္အာရဗီအထက္တန္း(တိုက္ေက်ာင္း) မွဘြဲ့စနသ္ေပးအခမ္းအနားပာ။ ေက်ာက္ဆည္ျမို့နယ္ ဆူးေလကုန္းရြာက မအာေရဖုလ္အိုလူးမ္အာရဗီအထက္တန္း(တိုက္ေက်ာင္း) မွဘြဲ့စနသ္ေပးအခမ္းအနားပာ။ ေက်ာက္ဆည္ျမို့နယ္ ဆူးေလကုန္းရြာက မအာေရဖုလ္အိုလူးမ္အာရဗီအထက္တန္း(တိုက္ေက်ာင္း) မွဘြဲ့စနသ္ေပးအခမ္းအနားပာ။ ေက်ာက္ဆည္ျမို့နယ္ ဆူးေလကုန္းရြာက မအာေရဖုလ္အိုလူးမ္အာရဗီအထက္တန္း(တိုက္ေက်ာင္း) မွဘြဲ့စနသ္ေပးအခမ္းအနားပာ။
Read More

ေတာင္းဆုဒိုအာတိုင္း မျပည့္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း……

ေတာင္းဆုဒိုအာတိုင္း မျပည့္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း…. အလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာျပဳျခင္းကို အလြန္နစ္သက္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုဒိုအာ ေတာင္းခံျခင္းကို လိုလားေၾကာင္း ဆိုတဲ့ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြမွာလာ႐ွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္သည္အလြန္တရာ သနားဂ႐ုဏာႀကီးေသာအ႐ွင္အလြန္တရာေပးကမ္းရက္ေရာေတာ္မူေတာ္အ႐ွင္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေတာင္းဆုဒိုအာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ညီေနာင္မ်ားသည္ ေတာင္းဆုဒိုအာကိုေမ့ေလ်ာ့ ေပါ့ပ်က္ၾကေလသည္။ ငါ ရဲ႕ ဒိုအာကို အလႅာဟ္႐ွင္လက္မခံဘူး။ငါရဲ႕ ဒုိအာကို အလႅာဟ္႐ွင္ မျဖည့္စည္းဘူး။အဲ့လိုအေတြးေတြေၾကာင့္
Read More

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ﷺကိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနျခင္းကပင္ အိဗာဒသ္ဝတ္ျပဳသကဲ့သို့အက်ိဳးစဝါဗ္ရ….

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ﷺကိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနျခင္းကပင္ အိဗာဒသ္ဝတ္ျပဳသကဲ့သို့အက်ိဳးစဝါဗ္ရ…. صلی اللّٰہ علیہ وسلم ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ﷺကိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနျခင္းကပင္ေအဗာဒသ္ဝတ္ျပဳသကဲ့သို့အက်ိဳးစဝါဗ္ေတြ ရေနေစတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ﷺကိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနျခင္းကပင္ေအဗာဒသ္ဝတ္ျပဳသကဲ့သို့အက်ိဳးစဝါဗ္ေတြ ရေနေစတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ﷺကိုသတိရလြမ္းဆြတ္ေနျခင္းကပင္ေအဗာဒသ္ဝတ္ျပဳသကဲ့သို့အက်ိဳးစဝါဗ္ေတြ ရေနေစတယ္။ Credit,ပန္းသခင္
Read More

တကယ္ျပည့္တဲ့ ဒိုအာပာ….

တကယ္ျပည့္တဲ့ ဒိုအာပာ… တကယ္ျပည့္တဲ့ ဒိုအာပာ။လက္ေတြ့လက္နာက်င့္သံုးျကည့္ပာ။ ဖတ္ရွု့ျပိးမ်ွေ၀ေပးပာ။ တကယ္ျပည့္တဲ့ ဒိုအာပာ။လက္ေတြ့လက္နာက်င့္သံုးျကည့္ပာ။ ဖတ္ရွု့ျပိးမ်ွေ၀ေပးပာ။ တကယ္ျပည့္တဲ့ ဒိုအာပာ။လက္ေတြ့လက္နာက်င့္သံုးျကည့္ပာ။ ဖတ္ရွု့ျပိးမ်ွေ၀ေပးပာ။ UNICODE တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ… တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။ တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။ တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။
Read More

ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ…

ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ… با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ 18မိနစ္ မြဖ္သီအာဒမ္ (ဒါမသ္ဗရ္ကာသုဟြမ္မြလ္အာလီယဟ္) با ادب با
Read More

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့နဗီလဲ ဖတ္ျကည့္ျကည့္ပာ….

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့နဗီလဲ ဖတ္ျကည့္ျကည့္ပာ…. တစ္ေန႔ဟဇရသ္ အာေအရွာဟ္သခင္မက တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုေမးတယ္။အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကယာမသ္ေန႔ေရာက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အာေအရွာဟ္ ဟာကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ကို ဘယ္ေနရာမွာ လိုက္ရွာရမလဲ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အမိန႔္ရွိတယ္။ငါ့ကို ေနရာ(၃)ေနရာမွာလိုက္ရွာပါ။(၁)ငါ့အြမၼသ္ေတြရဲ႕ အအ္မာလ္နာမာလ္ ခ်ိန္တြယ္တဲ့ေနရာမွာရွာပါ။ငါတမန္ေတာ္ျမတ္ဟာငါ့အြမၼသ္သားေတြေကာင္းမႈ႕ဘက္ကခ်ိန္ခြင္သာသြားေအာင္ ငါကိုယ္ေတာ္ အလႅာဟ္ဆီမွာ ဒိုအာေတာင္းေနမယ္။ (၂)ငါ့အြမၼသ္သားေတ ြေကယာမသ္ေန႔ေရငတ္မြတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါကိုယ္ေတာ္တိုက္ေကြၽးဖို႔အတြက္ ေကာင္စရ္ ေရကန္မွာ ငါ့ကိုရွာပါ။ ငါ့လက္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေရေတြခပ္ခပ္ၿပီးေတာ့ ငါကိုယ္တိုင္
Read More