Category: New

အစၥတန္ဘူးလ္က သမၼတႀကီး သန္႔ရွင္းေရးသမားႏွင့္အတူမုအဇၨင္န္ တစ္ေယာက္ရဲ့ ဂ်နာဇာကို လိုက္ပာပို့ေဆာင္

အစၥတန္ဘူးလ္က သမၼတႀကီး သန္႔ရွင္းေရးသမားႏွင့္အတူမုအဇၨင္န္ တစ္ေယာက္ရဲ့ ဂ်နာဇာကို လိုက္ပာပို့ေဆာင္ အစၥတန္ဘူးလ္ က မုအဇၨင္န္ တစ္ေယာက္ရဲ့ ဂ်နာဇာကို ထမ္းရြက္ေနတဲ့ သမၼတႀကီး ပုံရိပ္ပါ။ ေဘးမွာ အတူထမ္းေနတဲ့ အဝါေရာင္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ကဗလီရဲ့ သန္႔ရွင္းေရးသမားတစ္ေယာက္။ အရွင့္အတြက္ ရိုက်ိဳးရင္ အရွင္က ဂုဏ္ရွိန္ ထပ္တိုးေပးတယ္ ဆိုတဲ့ ပမာပဲ။ အစၥတန္ဘူးလ္ က
Read More

စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ ၁သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕က မက္စ္ေဂ့်ဟရာမ္ဗလီပံု

စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ ၁သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕က မက္စ္ေဂ့်ဟရာမ္ဗလီပံု စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ ၁သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕က မက္စ္ေဂ့်ဟရာမ္ဗလီပံုပာ။ Mashallah ဂုဏ္ယူပါတယ္။ စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ ၁သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕က မက္စ္ေဂ့်ဟရာမ္ဗလီပံုပာ။ Mashallah ဂုဏ္ယူပါတယ္။ စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ ၁သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕က မက္စ္ေဂ့်ဟရာမ္ဗလီပံုပာ။ Mashallah ဂုဏ္ယူပါတယ္။ စပိန္အႏုပညာ႐ွင္တဦး သြားထိုးတံ
Read More

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဂ်ာဗား Malang ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ TIBAN MASJID (Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)ပာ။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တစ္ခုလုံးကို ဤဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏နံရံမ်ားတြင္ေရးသားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဂ်ာဗား Malang ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ TIBAN MASJID (Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)ပာ။
Read More

ဇနီးသည္အတြက္ ၁၅ကီလိုအေဝးရွိ ကဘရ္သခ်ိဴၤင္းကို ေနစဥ္သြားေရာက္ကာ ေဇယာရသ္ျပဳေပးတဲ့ အဖိုးအို

ဇနီးသည္အတြက္ ၁၅ကီလိုအေဝးရွိ ကဘရ္သခ်ိဴၤင္းကို ေနစဥ္သြားေရာက္ကာ ေဇယာရသ္ျပဳေပးတဲ့ အဖိုးအို ၁၅ကီလိုအေဝးရွိ ကဘရ္သခ်ိဴၤင္းကို ေနစဥ္သြားေရာက္ကာ ဇနီးသည္အတြက္ ေဇယာရသ္ျပဳေပးတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အဖိုးအိုတစ္ဦးပါ။ တူရကီႏိုင္ငံမွ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အဖိုးအို တစ္ဦးဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေသဆုံး ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ၎ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူထံ ေနစဥ္လွမ္းေလၽွာက္ သြားေရာက္ကာ
Read More

ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကိုအလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္

ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကိုအလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ ေတာင္ပိုင္းရာဖရာရွိအယ္လ္နာဆာရပ္ကြက္မွ Shaima AtwaAbu Al-Husain သည္ စာေပဌာနခြဲမွပ်မ္းမွ် ၉၃.၃% ရရွိခဲ့ၿပီး သူမသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုလည္း အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို႐ြတ္ဆိုသံသည္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး
Read More

ဆီးရီးယားမွ မ်က္မျမင္ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္ၿပီးအာဂုံေဆာင္

ဆီးရီးယားမွ မ်က္မျမင္ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္ၿပီးအာဂုံေဆာင္ ဆီးရီးယား မွ El-Qenawy, 18 ႏွစ္ Nour El- Huda 13 ႏွစ္ Mustafa 11 ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိမ်က္မျမင္ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ ဟာအျမင္အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ ေပမယ့္အသံဖမ္းစက္ ျဖင့္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုနားေထာင္ က်က္မွတ္ၿပီးအာဂုံေဆာင္ ဟာဖိစ္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
Read More

ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ့၀င္ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူ

ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ့၀င္ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူ ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ မမ္ဘာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ (အာသံျပည္နယ္) ဟာ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လတ္တေလာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ေဆးခံထားၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဆရာႀကီဟာ လက္ရွိ All
Read More

ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း”

ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း” ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း” ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း” ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း” ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္Positive ဟုဝန္ခံလိုက္တဲ့ ေဘာလိဝုဒ္ စတား”အမီတာဘဂ်မ္း” Credit, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် စတား”အမီတာဘဂျမ်း” ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်Positive ဟုဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ်
Read More

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ခု အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ခု အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳရာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ခု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါၿပီ ၊ ကူညီ‌ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သာသနာေရး ဦးစီး ဌာနတို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ ၀တ္ျပဳခြင့္မရေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၊ ေက်း႐ြာမ်ားအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေဂါပကမ်ား စု႐ုံးၿပီး အေပၚစာတစ္ေစာင္ကို
Read More

အမရပူရၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအိုးေတာ္ဗလီႀကီး

အမရပူရၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအိုးေတာ္ဗလီႀကီး ဗဒုံမင္းသည္ ခရစ္သကၠရဇ္ (၁၇၈၃) ခုႏွစ္ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ရတနာပူရအဝ (အင္းဝ) ၿမိဳေတာ္ကို အမရပူရ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ နန္းစိုက္ေတာ္မူပါသည္။ Henry Yule ၏မွတ္တမ္းအရ အမရပူရၿမိဳေတာ္တြင္အိမ္ေျခ (၁၇၆၅၉) လူဦးေရ (၉၀၀၀၀) ခန႔္ရွိမည္ဟုခန႔္မွန္းေရးသားထားပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္၊ အာေမးနီးယန္း ၊ မဂို ၊ မြတ္စလင္မ်ား (မူရင္းမွာ
Read More