Latest

ေတာင္းဆု ဒိုအာ မျပည့္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း

ေတာင္းဆုဒိုအာတိုင္း မျပည့္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း…. အလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာျပဳျခင္းကို အလြန္နစ္သက္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုဒိုအာ ေတာင္းခံျခင္းကို လိုလားေၾကာင္း ဆိုတဲ့ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြမွာလာ႐ွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္သည္အလြန္တရာ သနားဂ႐ုဏာႀကီးေသာအ႐ွင္အလြန္တရာေပးကမ္းရက္ေရာေတာ္မူေတာ္အ႐ွင္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေတာင္းဆုဒိုအာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ညီေနာင္မ်ားသည္ ေတာင္းဆုဒိုအာကိုေမ့ေလ်ာ့ ေပါ့ပ်က္ၾကေလသည္။ ငါ ရဲ႕ ဒိုအာကို အလႅာဟ္႐ွင္လက္မခံဘူး။ငါရဲ႕ ဒုိအာကို အလႅာဟ္႐ွင္ မျဖည့္စည္းဘူး။အဲ့လိုအေတြးေတြေၾကာင့္
Read More

သလဲသီးရဲ့ လ်ွို့ခ်က္မ်ား

” ေရာဂါတိုင္းအတြက္ေဆး ” ၁။ အလႅာဟ္ဟုအရွင္ျမတ္သည္ ေသျခင္းမွ လဲြ၍ ေရာဂါ တိုင္းအတြက္ ေဆးကို ဖန္ဆင္းထားသည္/ ၂။ မနက္ေစာေစာ ထ၍ ေကာင္းကင္မွ မဂၤလာကို ရယူလိုက္ပါ/ ၃။ ေသာက္ရေသာ အရာတိုင္းကို မတ္တပ္ ရပ္၍ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ / ၄။ ေရအလြန္ ဆာေလာင္ေသာအခါ၌ နားေန၍ေသာက္ပါ
Read More

အိႏၵိယနိင္ငံ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ေမာ္လာနာ ေဒါက္တာ ေနစာရ္ အဟ္မဒ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ

အိႏၵိယနိင္ငံ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ေမာ္လာနာ ေဒါက္တာ ေနစာရ္ အဟ္မဒ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ انّالله وانّاالیه راجعون အိႏၵိယနိင္ငံရွီ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ေမာ္လာနာ ေဒါက္တာ ေနစာရ္ အဟ္မဒ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါသျဖင့္ မဂ္ေဖြရသ္အတြက္အထူးဒိုအာျပဳေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အိႏၵိယနိင္ငံရွီ တမလ္နာယူျပည္နယ္မွ အူရ္ဒူ အရ္ဗီ
Read More

နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး….

နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး…. နံနက္မိုးေသာက္သည့္ အထိဖရစ္သာ (70000)က ထိုသူ႔တြက္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕ ဒိုအာျပဳေပး…. အၾကင္သူဟာ နံနက္ခင္းခ်ိန္(ဖဂ်ရ္ၿပီး)တြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္ကို တႀကိမ္ဖက္မည္ဆိုလွ်င္ ညေနေနဝင္သည္အထိ ဖရစ္သာ (70000) က ထို႔သူ႔တြက္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕ ဒိုအာေတာင္းခံေပးေတာ္မူသည္။ ညေနခ်ိန္တြင္(မဂၢရစ္ၿပီး) တစ္ႀကိမ္ဖက္မည္ဆိုလွ်င္ နံနက္မိုးေသာက္သည္ထိဖရစ္သာ (70000)က ထိုသူ႔တြက္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕
Read More

ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္

ဖဂ်ရ္နမားဇ္ ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္သည္။ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္အခ်ိဳ႕ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပလိုပါသည္။ ဤ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားအားသိ႐ွိျပီးေနာက္ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္အေရးပါပုံအား မိတ္ေဆြတို႔ သိ႐ွိၿပီးဖဂ်ရ္ ဖတ္ခ်င္စိတ္ ေပၚ ေပါက္လာနိုင္သည္ဟုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အမိန္႔႐ွိခဲ့သည္။ ေအ႐ွာနမားဇ္ အား ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဝတ္ျပဳပါက ည တစ္ဝက္ ေအဗာဒသ္ လုပ္သည့္ စဝါးဗ္
Read More

စူရဟ္ကဟဖ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

စူရဟ္ကဟဖ္၏ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စူရဟ္ကဟဖ္ (ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအေၾကာင္း) သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ၿပီး အာယသ္ေတာ္ (၁၁၀)ႏွင့္ ႐ုကူ (၁၂)ခုပါဝင္သည္။၁။ ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းျခင္းမြတ္စ္လင္မ္၊ အဗူဒါဝူးဒ္၊ သိရ္မီဇီ၊ နစာအီ၊ မြစ္နေဒအဟ္မဒ္ က်မ္းမ်ားတြင္ ဟဇရသ္အဗြဒ္ဒရ္ဒါအ္ ရသြီယလ္လာဟု အန္ဟုထံမွ ဆင့္ျပန္ခ်က္လာရွိသည္။ ၂။ စူရာကဟဖ္၏ ပထမ (၁ဝ)
Read More

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္ ေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သခင္ထံမွဆင့္ျပန္ခ်က္တရပ္လာရွိသည္မွာ- အၾကင္မည္သူမဆိုေအာက္ေဖၚျပပါအစီစဥ္အတိုင္း စူရာဟ္ဖာေသဟာကိုစြဲၿမဲစြာဖတ္႐ြတ္ခဲ့ပါမူ ၎သူသည္ေလာကီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အခါမွ်ေတာင့္တျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္၎ သူအတြက္အကြယ္မွ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးသနားေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္တစုံတခုေသာအခက္ခဲအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါမူ မိမိတကိုယ္တည္း သီးျခားေနရာတခုတြင္ ခႏၶာကိုယ္အဝတ္အစားသန႔္ရွင္းမႈႏွင့့္္တကြဝိုဇူျပဳၿပီး နဖိလ္(၂)ရကအသ္ဖတ္႐ြတ္ၿပီး စလာမ္လွည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ -အိစ္သိစ္ဂ္ဖာရ္အႀကိမ္(၇၀) -ဒ႐ူးဒ္ရွရီးဖ္အႀကိမ္ (၇၀) -စူရာဟ္ဖာေသဟာ အႀကိမ္(၇၀)ဖတ္ၿပီး အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ မိမိလိုအင္ဆႏၵကို ႐ို႕က်ိဳးစြာျဖင့္ေတာင္းဆုျပဳပါေလ။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ထိုအအ္မာလ္၏
Read More

ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု

ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု ဟဇရသ္မုအားဇ္ အိဗ္ေန႔ဂ်ဗလ္ { ရေသြ႕ } ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္,,,တမန္ေတာ္ျမတ္{ဆြ}မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ငါ၏ အြမၼသ္ သည္ ဟရွရ္ကြင္းျပင္၌ အုပ္စု {12}စုခြဲ၍ ရွင္ျပန္ထၾကရမည္။ 1 ။ ပထမအုပ္စုသည္ကဗရ္သခၤ်ဳိင္း အတြင္းမွ ေျခလက္မပါဘဲ ရွင္ျပန္ထၾကရမည္။ { ဤအုပ္စုသည္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ ဒုကၡေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ 2
Read More

ဂ်ဟႏၷမ္​ကုိကန္​ထ႐ုိက္​ဆြဲထား​ေသာမိနး္ကေလးမ်ား

ဂ်ဟႏၷမ္​ကုိကန္​ထ႐ုိက္​ဆြဲထား​ေသာမိနး္ကေလးမ်ား နား​ေထာင္​အစၥလာမ္မိန္​းက​ေလး တို႔င္းဂ်ဟႏၷမ္​ကုိကန္​ထ႐ုိက္​ဆြဲထား​ေသာမိနး္ကေလးမ်ား{Fb profile} ကုိ မိမိပုံအစစ္​တင္​မွ ​{Popular} ျဖစ္​​တယ္​ဆုိတဲ့မိနး္မေတြ {ဂ်ဟႏၷမ္​}ကုိ ၾကဳိတင္​ဘုိကင္​လုပ္​​ေနတယ္​ဆုိတာ သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔မသိ႐ွာဘူး။ အစၥလာမ္​မွာ အမ်ဳိးအမီး​ေတြကုိ ​{ပရ္​ဒါ}နဲ႔ ​ေနခုိင္​းတာ ​ပရ္​ဒါနဲ႔မ​ေနႏုိင္​​ေသးရင္​လည္​းအတက္​ႏုိင္​ဆုံး ​ေနႏုိင္​ဖုိ႔ၾကဳိးစား​ေပါ့။ ခု ​မိနး္ကေလေတြလုပ္​ရက္​က ပရ္​ဒါနဲ႔ မ​ေန​ေၾကာင္​းသက္​​ေသျပေနသလုိ အစၥလာမ္​သာသနာကျပ​ဌာန္​းထားတဲ့ ႐ွရိအသ္​ေတြကုိ ​ေပၚ​ေပၚတင္​တင္​ ခ်ဳိး​ေဖာက္​​ေနၿပီးတစ္​ဖတ္​က နိကာဟ္​ပုိင္​တဲ့ တစိမ္​းအမ်ဳိးသား​ေတြကပါ ကုိယ္​့ပုံကုိ
Read More

ကဗရ္အထဲတြင္ ကိဗ္လဟ္ဘက္မွမ်က္ႏွာလႊဲေနေသာမိုင္ယသ္

ကဗရ္အထဲတြင္ ကိဗ္လဟ္ဘက္မွမ်က္ႏွာလႊဲေနေသာမိုင္ယသ္မ်ား သူေတာ္စင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေသာဟဇရသ္အဗူအိစ္ဟားဖိရာဇီး”ရဟ”သခင္အမိန္႔ရွိ့တယ္=က်ေနာ္ခါန္ကဟ္ကိုလူတစ္ေယာက္အျမဲလာေလ့ရွိ့တယ္။ အဲ့လူဟာ အျမဲသူျမတ္ႏွာတစ္ျခမ္းကိုဖုံးအုပ္ထားေလ့ရွိ့တယ္။တစ္ခါကက်ေနာ့္အေနနဲ႔ သူကို မ်က္ႏွာဖုံးအုပ္ထားရျခင္းအေၾကာင္းကို ေမးေတာ့သူကက်ေနာ့္ကို အလႅာဟ္ထံဒုအာျပဳေပးမည္ဆိုလၽွင္ သူအေနနဲ႔ အေၾကာင္းစုံကိုရွင္းျပမယ္ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ကအေၾကာင္းစုံကို ရွင္းျပဖို့ေနာက္တစ္ေခါက္ေမးတဲ့အခါမွာ သူေျပာျပတာကေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ကဖန္သူခိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေတာ့လူေသမလဲ အဲ့ေန႔ညမွာ က်ေနာ္ဟာအဲ့လူေသရဲ့ကဖန္ကို ခိုးယူေလ့ရွိ့တယ္။တစ္ခါကဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေသဆုံးေတာ့ က်ေနာ္ဟာ အဲ့ညမွာ ၎အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အုတ္ဂူရွိ့အုတ္ခဲေတြကို က်ေနာ္တစ္လုံးခ်င္းစီ ဖယ္ထုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့
Read More