ေဆာင္းရာသီအတြက္ မႏုသနီ (Rasam) ခ်ဥ္ခ်ဥ္ပူပူစပ္စပ္ေလး ခ်က္နည္း

ခ်မ္းေအးတဲ့ ေဆာင္းရာသီအတြက္ မႏုသနီ (Rasam) မႏုသနီဟာ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း တမီလ္႐ုိးရာ ေသာက္ဆမ္းရည္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဥ္ခ်ဥ္ပူပူစပ္စပ္ေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလိုခ်မ္းေအးတဲ့ေဆာင္းရာသီမ်ိဳးမွာ အသင့္ေတာ္ဆံုးေပါ့။ မႏုသနီထဲ ပါဝင္တဲ့ ဟင္းခတ္အေမြးအႀကိဳင္ျဖစ္တဲ့ ဇီရာေစ့၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ နဲ႔ မန္က်ည္းသီးေတြဟာ …