​ေနမ​ေကာင္းျဖစ္ျပီဆိုရင္ အစၥလာမ့္သာသနာနဲ႔အညီ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ

ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ​မြတ္စလင္မ္ ေတြသာသနာနဲ႔ မညီပဲ ေျပာင္းျပန္လုပ္ေနက်တယ္ ​ေနမ​ေကာင္းျဖစ္ျပီဆိုရင္ အစၥလာမ့္သာသနာနဲ႔အညီ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ တဆင့္ခ်င္းစီ ေျပာျပပါမယ္ လံုးဝ တသက္စာ အတြက္ မွတ္ထားလိုက္ပါ ေနမေကာင္းျဖစ္ျပီဆိုရင္ အရင္ဆံုး နဖိလ္ နမာဇ္ 2 ရကအသ္ဖတ္ပါ …