အာဖရိကတိုက္တြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အမရ္ဗင္န္အာဆ္ ( رضى الله عنه) ဗလီႀကီး

ဗလီႀကီးရဲ႕ အက်ယ္ကေတာ့ 13200 မီတာ တိုင္ေပါင္း စုစုေပါင္း 350 မီးအိမ္ေပါင္း 1200 ရွိပါတယ္။ ဒီဗလီႀကီးကို ( ဝက္ဖ္ ) လႉခဲ့တဲ့သူက ၅ႀကိမ္ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပဲ ေအေသကားဖ္ထိုင္ဖို႔ႏွင့္ သာသနာေရး …