လက္မလႊတ္သင့္တာ ဇိကိရ္ပါ

#လက္မလႊတ္သင့္တာဇိကိရ္ပါ ေမာ္လာနာရူမီ(ရေဟ့)က မိမိ၏ မအာရီဖြလ္ မစ္နဝီက်မ္းတြင္ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုကုိေရးသားထားသည္မွာ—- လူ၁ေယာက္ဟာ အျမဲဇိကိရ္ျပဳေလ့ရွိတယ္ ရႈိင္သြာန္က သူ႔ကိုဘယ္လိုျဖားေယာင္းလဲဆိုေတာ့—မင္းကေတာ့အေမွာင္ထုထဲကို ျမားပစ္ ထည့္ေနသလိုပဲ အလႅာဟ့္ဘက္ကေန ဘာမွအရိပ္ အႁမြက္မလာပဲ အက်ိဳးမဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ေနတယ္ မင္းအပင္ပန္းခံေနတာ အလကားပဲလို႔ ေျပာတယ္— ရႈိင္သြာန္ရဲ႕စကားထိေရာက္သြားၿပီး …