ကင္ဆာေရာဂါသည္ဖခင္၏ရွဟာဒသ္ သမီးရဲ႔အေပ်ာ္ – KSM/ Myanmar Muslim Gazette

ကင္ဆာေရာဂါသည္ဖခင္၏ရွဟာဒသ္ သမီးရဲ႔အေပ်ာ္ “က်မအေဖက ခႏၱာကုိယ္တစ္ခုလုံး နာက်င္ကုိက္ခဲမႈနဲ႔ အျပင္းအထန္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။ ျပီးခဲ့သုံးႏွစ္ က်မအစၥလာမ္ကုိ လက္ခံခဲ႔စဥ္ က်မအေဖက ဘယ္တုန္းကမွ မျငိုျငင္ပဲ ေလးစားသမႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္ဆံခဲ႔တ ာပါ။ က်မမိသားစုကုိ မြတ္စလင္ျဖစ္ဖု္ိ့ေျပာျပီးေတာ့ က်မငုိျပီး ထြက္လာခဲ႔တဲံ႔ေန့ကုိ အမွတ္ရမ္ိတယ္။ …