အလႅာဟ္ရွင္ထံမွ က်ိဳးႏြံစြာ ငိူယိုၿပီး ဒုိအာျပဳျခင္း …….

အလႅာဟ္ရွင္ထံမွ က်ိဳးႏြံစြာ ငိူယိုၿပီး ဒုိအာျပဳျခင္း။….. {التضرع الي الله تعالي شأنه} အီဘရာဟီးမ္ ဘင္ အဗၺဒြလႅာဟ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကအျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခု တင္ျပတယ္။….. တစ္ရံေသာအခါဝယ္ က်ေနာ္သည္ မိမိဖခင္နဲ႔ ဟဂ်္ျပဳရန္ မကၠာဟ္ေ႐ြၿမိဳ႕ကိုသို႔ …