သမီးျဖစ္သူေတြကို ၁၂ကီလိုမီတာေဝးတဲ့စာသင္ေက်ာင္းဆီ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပို႔တဲ့အမ်ိဳးသားကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေက်ာင္းအသစ္ကိုသူ႔အမည္ေပးသြားမယ္လို႔ အာဖဂန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေၾကျငာ

သမီးျဖစ္သူေတြကို ၁၂ကီလိုမီတာေဝးတဲ့စာသင္ေက်ာင္းဆီ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပို႔တဲ့အမ်ိဳးသားကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေက်ာင္းအသစ္ကိုသူ႔အမည္ေပးသြားမယ္လို႔ အာဖဂန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေၾကျငာ — ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ Myanmar Muslim Media သမီးျဖစ္သူေတြရဲ႕ပညာေရးအားေပးေထာက္ပံ့တဲ့အေနနဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ သူတို႔႐ြာကေန ၁၂ကီလိုမီတာကြာေဝးတဲ့ ေက်ာင္းဆီသမီးျဖစ္သူေတြကိုေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလိုက္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုအားေပးေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ အာဖဂန္အစိုးရက အာဖဂန္နစၥတန္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာအသစ္တည္ေဆာက္သြားမဲ့ …