ေရွးေဟာင္း ဗလီတစ္လုံးကို ေရႀကီးမႈဒဏ္မွ လြတ္ကင္းရာသို႔ မၿဖိဳမဖ်က္ဆီးဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္ေနၾကပုံ– Masha Allah

ႏွစ္ေပါင္း (၆၀၉) ႏွစ္အရင္က တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တူရကီႏိုင္ငံရွိ တန္ခ်ိန္ (၂၆၅၀) ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ဗလီတစ္လုံးကို ေရႀကီးမႈဒဏ္မွ လြတ္ကင္းရာသို႔ မၿဖိဳမဖ်က္ဆီးဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္ေနၾကပုံ။ Aung Nwe Oo နှစ်ပေါင်း (၆၀၉) …