လူမ်ိဳးေရးသဟဇာတျဖစ္မႈဥပမာအျဖစ္ဟိႏၵဴစုံတြဲကုိ ဗလီက မဂၤလာပြဲက်င္းပေပး —KSM/MMGazette

လူမ်ိဳးေရးသဟဇာတျဖစ္မႈဥပမာအျဖစ္ဟိႏၵဴစုံတြဲကုိ ဗလီက မဂၤလာပြဲက်င္းပေပး —- နယူးေဒလီ|ဇႏၷဝါရီ(၂၀) Myanmar Muslim Gazette လက္ရွိအိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ား၀န္းက်င္တြင္ မြတ္စ္လင္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုက ဟိႏၵဴစုံတြဲအတြက္မဂၤလာေဆာင္ပြဲက်င္းပေပးသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ကာရာလ ာေဒသ လူမ်ိဳးေရးခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ကာရာလာျမို့ ခ်ာရာဗယ္လီဂ်ာေမ့အ္ဗလီတြင္ ဟင္ဒူစုံတြဲ …