တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ mask တပ္မထားတာပဲ.. ဂၽြန္မာနာမဇ္၀တ္ျပဳ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ mask တပ္မထားတာပဲ.. ဂၽြန္မာနာမဇ္၀တ္ျပဳ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားက မေန႔က ေသာၾကာေန႔ ဂၽြန္မာနမာဇ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ ေဘးအား အျမန္ဆံုး ေပ်ာက္ကင္းပါ ေစရန္ဆုေတာင္း …