ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ အလွဆံုးႏွင့္အႀကီးဆံုးဗလီ ကမာၻ႔ တတိယအႀကီးဆံုးဗလီ

ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ အလွဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးဗလီ ကမာၻ႔ တတိယအႀကီးဆံုးဗလီ (Sheikh_Zayed_Grand_Mosque) ယူေအအီးႏိုင္ငံ၊ အဘူဒါဘီၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး အီမာန္ရွင္ ၅ေသာင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း စုေပါင္း ၀တ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 1996 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁ႏွစ္ၾကာ 2007 တြင္ …