စားသောက်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်အချို့

ဟဒီးစ်တော်၌ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)က စားသောက်ဖွယ်ရာ များကို အလေးအမြတ်ထားပါဟု အမိန့်ရှိထားပါသည်။ اكرمواالخبز، ၁။ အခင်းအပေါ် စားသောက်ဖွယ်ရာများ မခင်းကျင်းမီအလျှင် ထိုင်လိုက်ရမည်။ စားစရာများခင်းကျင်းတာကိုစောင့်ဆိုင်း၍ ခင်းကျင်းပြီးမှ ထိုင်ခြင်းသည် အစားအစာကို မရိုသေရာရောက်ပေသည်။ ၂။ အစားအစာသယ်ဆောင်လာရာ၌ ဟင်းပန်ကန် …