အဆိပ္ျပင္းထန္တဲ႔ေျမြ နဲ႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း……

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ နဲ႔ အဆိပ္ျပင္းထန္တဲ႔ေျမြအေၾကာင္း။ ( “ဗိစ္မိလႅာဟ္”၏ အံ႔ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္) တစ္ခါက အိႏိၵယနိုင္ငံက တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွာ ဟိႏိၵဴမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ နဲ႔ မြတ္​စလင္​မ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ အတူတူပညာသင္ယူေနၾကတယ္။သူတို႔ဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ေတာ႔မြတ္စလင္​​မ္မိန္းကေလးဟာသူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ႔ ဟိႏိၵဴမိန္းကေလးကို အစၥလာမ္သာသနာ နဲ႔ပက္သက္ျပီး အျမဲတမ္း ရွင္းျပေျပာဆိုေလ႔ရွိခဲ႔တယ္။ …