အထီးက်န္ေနတယ္လို့ ခံစားေနရတဲ့အခါ…

ကမၻာေပၚမွာတေယာက္တည္း ေနလာခဲ့ရတဲ့တမန္ေတာ္ အာဒမ္.. (အလိုင္ဟစၥလာမ္)ကိုသတိရလိုက္ပါ… ေသြးရင္းသားရင္းေတြေၾကာင့္ … နာက်င္ခံစားရတဲ့အခါမွာ.. ညီအကိုအရင္းေတြရဲ့သစၥာေဖာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့ တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္.. (အလိုင္ဟစၥလာမ္)ကိုသတိရလိုက္ပါ.. လြတ္လမ္းမရွိတဲ့..အခက္ခဲေတြ.. ျပသနာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာ…. ငါးႀကီးရဲ့ ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာပိတ္မိေနတဲ့ တမန္ေတာ္ ယူႏြတ္စ္(အလိုင္ဟစၥလာမ္) ကိုသတိရလိုကျပါ… အဓိပၸါယ္မရွိတာေတြလုပ္ေနရတယ္လို့ …