တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္ကူးစပ္မူ မ႐ွိ……

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္ကူးစပ္မူ မ႐ွိ… لحَمْدُ ِلل တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္ကူးစပ္မူ မ႐ွိေသးပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ပဲ႐ွိေၾကာင္း တ႐ုတ္မြစ္စလင္ webတခုကေဖာ္ျပခဲ့ေပသည္။ ” အသြားအလာ အေနထိုင္ေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ေနရတယ္ဒါေပမယ့္ …