ကမၻာ​ေပၚမွာ အသိဉာဏ္​ အ႐ွိ ဆံုးပုဂိၢဳလ္​ သည္ေမာသ္ ကိုသတိရသူျဖစ္….

ကမၻာ​ေပၚမွာ အသိဉာဏ္​ အ႐ွိ ဆံုးပုဂိၢဳလ္​ သည္ေမာသ္ ကိုသတိရသူျဖစ္…. ဆြာဟာဘီ တစ္​ပါး ​ေ႐ွာက္​ထားသည္​။ ယာ ရစူလ္​လႅာ ….အသိဉာဏ္​အ႐ွိဆုံး ပုဂိၢဳလ္​ မည္​သူလဲ။ တမန္​​ေတာ္​ျမတ္​ႀကီး (ဆြ)အမိန္​႔႐ွိသည္​။ အသိဉာဏ္​အ႐ွိဆုံး ပုဂိၢဳလ္​ သည္​​ေမာသ္​ ကုိ …