အယာသြလ္​ ကုရ္​စီ ရဲ႕ႀကီးၾကယ္​မႈ……..

အယာသြလ္​ ကုရ္​စီ ရဲ႕ႀကီးၾကယ္​မႈ စာအနည္​းငယ္​ ႐ွည္​ပါသည္​ အၾကင္​သူသည္​ အာယာသြလ္​ ကုရ္​စီ ကိုနမားဇ္​ ၿပီးတိုင္​း ဖတ္​ပါ ႐ိုွက္​သြာန္​ ၏ ဝပ္​စ္​ဝစာဟ္​ထည္​့ျခင္​းႏွင္​့ ယုတ္​မာ​ေသာ ဂ်င္​န္​ တို႔၏ လွည္​့ဖ်ားမႈမွလံုျခံဳမႈ ရရိွမည္။ ​ေသာၾကာ​ေန႔ …