အြမၼရာဟ္ နဲ႔ မဒီနာဟ္ ဇိယာရသ္ ခရီးစဥ္အားလုံးကို ရပ္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ပင္ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဘုရင္အမိန္႔ထုတ္ျပန္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာကလာမယ့္ အြမၼရာဟ္ နဲ႔ မဒီနာဟ္ ဇိယာရသ္ ခရီးစဥ္အားလုံးကို ရပ္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ပင္ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဘုရင္ စလ္မာန္ က အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္ RIYADH: Saudi Arabia has placed …