ယေန႔ ေသာၾကာဂြၽမ္မာနမာဇ္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝတ္ျပဳေနၾကတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အီမာန္႐ွင္မ်ား

ယေန႔ ေသာၾကာဂြၽမ္မာနမာဇ္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝတ္ျပဳေနၾကတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အီမာန္႐ွင္မ်ား #الله أكبر ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္မ်ား ဗလီမ်ားကို မီး႐ိူ႔ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ လမ္းမမ်ားတြင္ နမာဇ္ကို ဝတ္ျပဳေနရပါတယ္ ။ ဘယ္ခ်ိန္ ဘယ္အေၾကာင္းျဖစ္ ဘယ္အေျခေနျဖစ္ နမာဇ္ကို တန္ဖိုးထားဝတ္ျပဳတာ …