နမာဇ္ဖတ္ေသာ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားကို အျကမ္းဖက္မျကိုက္ေသာ ဟင္ဒူဘာသာဝင္ တခ်ို့ကာကြယ္ေပးေနတ့ဲၿမင္ကြင္းပါ

နမာဇ္ဖတ္ေသာ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားကို အျကမ္းဖက္မျကိုက္ေသာ ဟင္ဒူဘာသာဝင္ တခ်ို့ ကာကြယ္ေပးေနတ့ဲၿမင္ကြင္းပါ ဟင္ဒူတိုင္းအျကမ္းဖက္သမားမဟုတ္ဘူး တခ်ို့ဟင္ဒူကအျကမ္းဖက္ကိုမျကိုက္ဘူး မြတ္ဆလင္မ္မုန့္တီးေရး မိုဒီေစာက္ရူးအစိုးရ ဖန္တီးေပးတာပါ ယေန့ ေဒလီျမို့မွာ ဂ်ြမ္မာနမာဇ္ဖတ္ေသာ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားကို အျကမ္းဖက္မျကိုက္ေသာ ဟင္ဒူဘာသာဝင္ တခ်ို့ ကာကြယ္ေပးေနတာျမင္ကြင္းပါ Credit …