ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားစုေပါင္းဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ….

ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားစုေပါင္းဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ…. တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တုံးေဗ်ာႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စု၊တုံးေဗ်ာႀကီးေက်း႐ြာအတြင္းရွိ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔ဝတ္ျပဳရာ ဗလီေက်ာင္းဝင္းေရွ႕ကြင္းျပင္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွဘာသာေရး ဆရာႀကီး ၄ဦး လာေရာက္၍စုေပါင္းဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ဆုံးမၾသဝါဒ ေပးပြဲအါးတနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံဘာသာဝင္မ်ားစုေပါင္း၍ ဘာသာဝင္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ …