နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ “သူရ”ဘြဲ႕ရ ျမန္မာ မြတ္စလင္္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရလွဒင္(ၾကည္း – ၅၉၁၈)…..

နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ “သူရ”ဘြဲ႕ရ ျမန္မာ မြတ္စလင္္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရလွဒင္(ၾကည္း – ၅၉၁၈)….. (၁၉၂၀-၁၉၈၈) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရလွဒင္ကို ၁၉၂၀ခုႏွစ္တြင္ အဘဦးဘထြန္း၊ အမိ ေဒၚမုန္းတို႔မွ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ …