ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္း အပိုင္း(၃)

အပုိင္​း – ၃ ရခုိင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ စစ္ပြဲမ်ားမွသုံ႔ပန္းမ်ားအျဖစ္ဖမ္းစီးလာေသာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားကုိလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္၌၎အမူထမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္၎ခုိင္းေစရန္ ၁၅ရာစုေလာက္မွစ၍မြတ္စ္လင္မ္မ်ားရခုိင္သုိ႔စတင္ေရာက္ရွိလာျကသည္ဟု’ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕စာအုပ္ အေနာက္ဘက္တံခါးျပသနာစာအုပ္မွာ ေရးထားေတာ့အဲ႔ဒီအခ်က္ေျကာင့္ပင္လွ်င္ ရခုိင္ေဒသမွာတုိင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္ေတြရွိတယ္လုိ႔ဝန္ခံျခင္းပင္မဟုတ္လား? … အဲ႔လုိဆုိရင္သူအာဏာရွိစဥ္က ရခုိင္ျပသနာကုိဘာလုိ႔အမွန္အတုိင္းမရွင္းခဲ႔တာလဲ? မရွင္းခဲ႔တဲ႔အျပင္ပုိျပီးမီးေလာင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ရခုိင္ဗုဒၶဝင္ေတြကုိအဘက္ဘက္ကအားေပးအားေျမာက္ကူညီခဲ႔တဲ႔ဆုိးက်ဳိးေတြေျကာင့္ ယေန့ ရခုိင္ေဒသ ပ်က္စီးျခင္းမလွပ်က္စီးေနရတာမုိ႔လားဗ်ာ ထပ္ဆင့္ဗုိလ္ခင္ညြန္႔စာအုပ္မွာယင္းေခတ္ကာလကပင္ေပါ္တူဂီနွင့္ ရခုိင္တုိ႔သည္ …