ၿဗိတိန္မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္နိုင္္္ငံမွ BB C ေရဒီယိုမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေသာၾကာေန႔ဝတ္ျပဳ ဖို ့နိႈးေဆာ္ေသာ (အာဇန္သံ) အစီအစဥ္စတင္ထုတ္လႊင့္ …….

ၿဗိတိန္မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္နိုင္္္ငံမွ BB C ေရဒီယိုမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေသာၾကာေန႔ဝတ္ျပဳ ဖို ့နိႈးေဆာ္ေသာ (အာဇန္သံ) အစီအစဥ္စတင္ထုတ္လႊင့္ ……. ၿဗိတိန္မြတ္စလင္ေတြဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ BBC ေရဒီယိုကေန ေသာၾကာေန႔ဝတ္ျပဳဖို့ႏွိုးေဆာ္သံထုတ္လႊင့္မွုေတြကို နားေထာင္နိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ BBC ေရဒီယိုလွိုင္းတုိုမီတာ(၁၄)ကေန …