အစၥလာမ္ဘာသာကို ကူးေျပာင္းၿပီး ကုရ္အာန္က်မ္းကို ​ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ အာေမးနီးယန္းအမ်ဳိးသမီး

အသက္၈၃မွ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကူးေျပာင္းၿပီး ကုရ္အာန္က်မ္းကို ​ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ အာေမးနီးယန္းအမ်ဳိးသမီး တူရကီ အာေမနီးယား နယ္စပ္တြင္ေနထိုင္တဲ့ တူရကီႏိုင္ငံသား အာေမနီးယန္းလူမ်ိဳးအမ်ိဳးသမီးသည္ အစၥလာမ္က္ို ကူးေျပာင္းၿပီးက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္။ ယခုလို စိတ္ဓတ္မ်ိဳး႐ွိေသာဤအဖြားအိုအား အလႅာဟ္႐ွင္ျမင့္မားေသာ အဆင့္တန္းခ်ီးျမင့္ေပးေတာ္မူပါေစ။ တူရကီ အာေမနီးယား …