မြန္ျပည္နယ္ အစၥလာမ္သာသနာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဟဒီးဆ္အတန္းျပဆရာႀကီး အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူ

မြန္ျပည္နယ္ အစၥလာမ္သာသနာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဟဒီးဆ္အတန္းျပဆရာႀကီး အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူ မြန္ျပည္နယ္၏ၾကယ္တပြင့္ေႂကြလြင့္သြားပါၿပီ။ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ကြၽဲၿခံကုန္းရပ္ေနဂ်ာေမအဟ္ ဇြမီရီယာဟ္ ကာေစ့မြလ္အိုလူးမ္ အစၥလာမ္သာသနာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဟဒီးဆ္အတန္းျပဆရာႀကီး ဟဇရသ္ေမာင္လာနာအမ္ဂ်ဒ္ဆြာဟိဗ္(ရေဟ့)ေသာျကာေန့ မြန္းတည့္မတိုင္မီအလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သခင္အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါသျဖင့္ဆရာသခင္ႀကီး၏ မဂ္ေဖြရသ္အတြက္အထူးဒိုအာျပဳေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ဆရာသခင္ႀကီးအား ဂ်ႏၷသြလ္ဖိရ္ေဒါက္စ္ မွာျမႇင့္မားေသာအဆင့္အတန္းခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါေစ။ အာမီးန္ …